RODO

Informacja o przetwarzaniu danych

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest BIURO ROZLICZEŃ PODATKOWYCH LEGIS S.C. K.KOZICKA, M.KOZICKA, Z.KOZICKI z siedzibą w Krakowie (31-035) przy ul. Starowiślnej 78, NIP: 6762009445, REGON: 357109878,

Kontakt: Karolina Kozicka tel. 124292021

email: biuro@legis.net.pl

 1. Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach usługi sporządzenia zeznania podatkowego i realizacji związanych z  tym obowiązków publicznoprawnych. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.
 2. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:

– za zgodą Klienta w celu realizacji usługi   sporządzenia zeznania podatkowego,

– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.

 1. Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji usługi.
 2. Klient nie ma obowiązku, w tym prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji usługi .
 3. Administrator może przekazać dane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 4. Okres przechowywania danych osobowych – nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 5. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru
  4. wniesienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:

– gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub

– w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.