Legis

Biuro Rozliczeń Rachunkowych

Oferujemy:

  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
  • kalkulacja wynagrodzeń
  • sporządzanie umów zleceń oraz umów o dzieło
  • prowadzenie Akt Osobowych pracowników
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • wyliczanie podstaw urlopów wypoczynkowych oraz ekwiwalentów za urlop
  • sporządzanie deklaracji do GUS i PEFRON

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Biuro Rozliczeń Podatkowych LEGIS stawia sobie za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo – podatkowo oraz kadrowo – płacową swoich klientów w oparciu o bogate doświadczenie pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej.

Zapewniamy pełną dyskrecję oraz ochronę danych osobowych.