Książka przychodów i rozchodów

Oferujemy:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych , sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ] oraz deklaracji VAT-UE
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
  • udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej na podstawie upoważnienia uzyskanego od firm.
  • udostępnianie miejsca w siedzibie firmy organom kontrolującym ,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Biuro Rozliczeń Podatkowych LEGIS stawia sobie za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo – podatkowo oraz kadrowo – płacową swoich klientów w oparciu o bogate doświadczenie pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej.

Zapewniamy pełną dyskrecję oraz ochronę danych osobowych.