Księgi Rachunkowe

Oferujemy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont dla potrzeb jednostek
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń w podatku doch od osób prawnych
  i podatku od towarów i usług [ VAT-7 ] oraz kwartalnych deklaracji VAT-UE
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8 ]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej.
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Biuro Rozliczeń Podatkowych LEGIS stawia sobie za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo – podatkowo oraz kadrowo – płacową swoich klientów w oparciu o bogate doświadczenie pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej.

Zapewniamy pełną dyskrecję oraz ochronę danych osobowych.